Kontakt

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem swojej informacji na takich nośnikach prosimy o kontakt z Brokerem, którym jest firma MPG INFO Maciej Garczyński. Broker działa we współpracy z AMS, na podstawie zawartych umów. Do zadań Brokera należy pozyskiwanie i kontakt z zainteresowanymi podmiotami, zawieranie umów z klientami, wykonanie, montaż plakatów oraz obsługa paneli Punktów Informacji Płatnej.

Skontaktuj się z nami!